• บลจ.อินโนเทค จำกัด จัดสัมมนาหลักสูตร การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

  16 /09/2019


  บลจ.อินโนเทค จำกัด

           จัดสัมมนาหลักสูตร การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฏหมายว่าด้วยการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และความรู้พื้นฐานทั่วไปทางด้านหลักทรัพย์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณภัทรวุฒิ ก้อนสมบัติ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง นักสืบสวนสอบสวน ส่วนพัฒนานโยบายการกำกับ กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และทำแบบทดสอบ ประเมิณผล พร้อมพนักงานจิตอาสาร่วมเป็นผู้ช่วยในการฝึกอบรม ณ โรงแรมคอรัลทรี วิลล่า (หัวหิน)

  
  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
  © 2019 INNOTECH ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.